Notice: Undefined index: promote_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 555

Notice: Undefined index: shop_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 565

Notice: Undefined index: shop_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 566

Notice: Undefined index: shop_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 567

Notice: Undefined index: give_integral in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 571

Notice: Undefined index: give_integral in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 575

Notice: Undefined index: shop_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 580

Notice: Undefined index: market_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 581

Notice: Undefined index: shop_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 582

Notice: Undefined index: goods_weight in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 586

Notice: Undefined index: goods_weight in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 588

Notice: Undefined index: add_time in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 590

Notice: Undefined index: promote_start_date in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 594

Notice: Undefined index: promote_end_date in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 594

Notice: Undefined index: goods_brief in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 599

Notice: Undefined index: goods_gift in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 600

Notice: Undefined index: is_vat in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 601

Notice: Undefined index: goods_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 602

Notice: Undefined index: goods_name in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 602

Notice: Undefined index: goods_number in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 619

Notice: Undefined index: bonus_money in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 623

Notice: Undefined index: goods_img in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 625

Notice: Undefined index: goods_thumb in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/lib_goods.php on line 626

Notice: Undefined index: brand_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 57

Notice: Undefined index: shop_price in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 61

Notice: Undefined index: goods_name in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 63

Notice: Undefined index: goods_name_style in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 63

Notice: Undefined index: goods_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 84

Notice: Undefined index: cat_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 86

Notice: Undefined index: keywords in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 88

Notice: Undefined index: description in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 89

Notice: Undefined index: cat_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 91

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 92

Notice: Undefined index: cat_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 97

Notice: Undefined index: title in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 101

Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/cls_mysqli.php on line 306

Notice: Undefined index: goods_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 447

Notice: Undefined index: goods_id in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/modules/goods.php on line 131

Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/admin/domains/samngocphuoc.vn/public_html/includes/cls_mysqli.php on line 306
- Sâm Ngọc Phước
0935929696

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 7:30 - 22:00

Ngừng Kinh Doanh

  • Liên hệ
    HOTLINE 0935929696 (8-21h cả T7, CN)

  • Email
    phucsam2804@gmail.com

Bạn cần chúng tôi gọi lại TƯ VẤN

Chúng tôi sẽ tư vấn theo thông tin bạn đã cung cấp.
HÃY GỌI LẠI CHO TÔI!!! Tôi đang rất quan tâm sản phẩm này

0 Đánh giá sản phẩm này

Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận

0935929696